Tag - زگیل های کف دست

زگیل

زگیل های دست و پا

زگیل کف دست و پا در کودکان بسیار معمول هستند. این زگیل ها با نام جایی که در بدن ظاهر می شوند نام برده می شوند. زگیل پالمر(Palmer) در دست رخ می دهد؛ و زگیل پلنتر(plantar) در پایین پا ایجاد می شود. در واقع تقریبا هر کس در برهه ای از زندگی، زگیلی را در بخشی از بدن تجربه نموده است. تعریف زگیل های کف پا و کف دست در تعریف uTeb زگیل کف پا و زگیل کف دست، رشد غیر سرطانی پوست به [...]

ادامه مطلب