Tag - تغذیه زنان باردار

فواید ماهی در دوران بارداری برای مادر و کودک

پیش از این مشخص شده بود که خوردن ماهی سوشی در دوران بارداری ضرر دارد و مادران باردار در این دوران نباید این ماهی را بخورند. دلیلی که برای این موضوع بیان می کردند این بود که جیوه در رشد کودک تاثیر منفی می گذارد. اما تحقیقات جدیدی نشان می دهد که اگر در دوران بارداری ماهی مصرف کنید، علاوه بر خنثی شدن تاثیرات جیوه، رشد کودک شما نیز بهبود می یابد. محققان در یافته های پیشین خود به این [...]

ادامه مطلب